Nais ilatag ng kursong ito ang kasaysayan, tradisyon, pag-unlad, esensiya at mga panimulang konsepto ng Panulaang Filipino. Pag-uusapan ang iba't ibang elemento ng tula bilang isang mayamang batis ng kultura at kaakuhang Filipino. Kikilalanin ang iba't ibang makata ng Pilipinas at ang kanilang obra maestrang likha. 

Susuriin at hihimay-himayin ang konteksto ng lipunan bilang pugad sa paglikha ng tula at ang boses at persona ng makata bilang isang punto de bista ng indibidwal sa lipunan. Nais ikintal ng kursong ito ang patutunguhang landas ng panulaan katuwang ang mga rehiyonal na wika sa pagsulong ng isang malusog at matatag na panulaan. Ito ang repleksiyon ng pinakamabuting likha ng tao ng mga Filipino, ito ang identidad ng isang Filipino.